Wǔtáishān, Five Terrace Mountain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Comments (0)

Now here is a great Buddhist mountain! One week is not enough to hike to all the temples and sites here. There are more than 45 temples scattered around. Wutaishan, Five Terrace Mountain is just that, five rounded mountain lumps circle around the town of 太懷( 怀) Taihuai its center, like the petals of a lotus. It is located in northern Shanxi Province.

Wutaishan is the home of the bodhisattva Manjusri and one of the Five Sacred Buddhist Mountains of China, the others being Jiuhuashan. Putuoshan, Tiantaishan and Emeishan.

 
 
Related Items:
On Zhulinsi 題竹林寺
Parting With Monk Lingche 送靈澈
 
Hánshān Déqīng 1564-1623 憨山德清
Qiū Chùjī Chángchūnzi 1148-1227 邱處機 長春
Zhū Fàng 750-790 朱放
 
Bǎohuásì 寶華寺
Bìshānsì 碧山寺
Dàiluódǐng 黛螺頂
Fǎléisì 法雷寺
Fóguāngsì Wǔtáishān 佛光寺 五台山
Guānhǎisì 觀海寺
Jīngésì 金閣寺
Jīnjiésì 金界寺
Língyìngsì 靈應寺
Lóngquánsì 龍泉寺
Mìmósì 秘磨寺
Pǔhuàsì 普化寺
Pǔjìsì Wǔtáishān 普濟寺五臺山
Púsādǐng 菩薩頂
Qīngliángsì Wǔtáishān 清涼寺五臺山
Sānquánsì 三泉寺
Shòuníngsì 壽寧寺
Shúxiàngsì 殊象寺
Wànghǎisì 望海寺
Xiǎntōngsì 顯通寺
Yǎnjiàosì 演教寺
Yùhuásì 玉華寺
Zhúlínsì (Wǔtáishān) 竹林寺(五臺山)
 
Fánxiānshān 梵仙山
Fómǔdòng 佛母洞
Fòshí 佛石
Gǔqíngliángtái 古清涼臺
Jīngāngkū 金剛窟
Mìmóyán 秘磨岩
Míngyuèchí 明月池
Qīngliángshí 清涼石
Shānxī 山 西
Shīzīwōfótǎ 獅子窩佛塔
WǔtáishānBěitái 五台山北台
WǔtáishānDōngtái 五台山東台
WǔtáishānNántái 五台山南台
WǔtáishānXītái 五台山西台
WǔtáishānZhōngtái 五台山中台
Zǎoyùchí 澡浴池
Zhúlínsìtǎ (Wǔtáishān) 竹林寺塔(五臺