Dàguān Lóu


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

大观楼位于昆明市城西紧傍滇池的大观公园内, 清乾隆年间,布衣诗人孙髯翁撰180字长联,上联写五百里滇池四围风光,下联叙数千年云南历史,情景交融,对仗工整,气魄宏大,驰名海内,被誉为“天下第一长联”。长联由当时名士陆树堂行书刊刻悬挂楼前。

楼藉联显,联凭楼传,大观楼成为与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁齐名的“天下名楼”

 
 
Related Items:
Sūn Ránwēng 1711-1773 孫髯翁
 
Kūnmíng 昆明
Yúnnán 雲南