Hǎinìng


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

Small town between Shanghai and Hangzhou on the Qiantang River. Famous for the Qiantang Bore.

 
 
Related Items:
Seaview Tower Evening View 望海樓晚景
 
Ānguósì Hǎinìng 安國寺 海寧
Guǎngfúsì 廣福寺
Hǎishénmiào 海神廟
XiǎoPǔtuóshānsì 小普陀山寺
 
Qiántángjiāng Hǎinìng 錢塘江 海寧
Zhèjiāng 浙江